Quiz - Moda.

Co znaczą te słowa:

Szapoklak

Turniura

Mitenki

Tamborek

Gabardyna

Sztuczkowe spodnie

Krynolina

Prochowiec

Desusy

Chiton

Kreza

Mufka

Żupan

Halsztuk

Pas słucki

Rzymianki